Stichting het Amsterdams Monumenten Fonds

De stichting het Amsterdams Monumenten Fonds is opgericht met de doelstelling: Restauraties en het, waar mogelijk, publiekstoegankelijk maken van monumenten in het belang van het stadsherstel in Amsterdam en omgeving.

Bestuurssamenstelling

De heer J.A. (Jaap) Hulscher
Mevrouw C. (Chella) Busch
De heer M.B. (Marc) Peters

De bestuurders van stichting Amsterdams Monumenten Fonds genieten geen beloning of vergoeding voor het verrichten van hun activiteiten ten behoeve van de stichting. Een vergoeding van gemaakte onkosten is wel mogelijk.

Contact

Postadres
Stichting Amsterdams Monumenten Fonds
Chopinstraat 25
1077 GM Amsterdam

RSIN 009789649
KvK 41204251